Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nathalie’s Bruidsmode verder aan te duiden als: “Nathalie’s Bruidsmode”, en de afnemer alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Nathalie’s Bruidsmode een overeenkomst aangaat.

Opdracht/Bestellen Trouwjurk
De afnemer is ten opzichte van Nathalie’s Bruidsmode volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de koopovereenkomst.

Bestellen van een bruidsjurk kan uitsluitend met een aanbetaling van 50%. Zodra de aanbetaling is voldaan wordt de bruidsjurk in de juiste maat/kleur besteld. De levertijd van een bruidsjurk is 4 tot 5 maanden. De prijs van de bruidsjurk is inclusief btw en exclusief accessoires en kosten voor het op maat maken. Na binnenkomst blijft de bruidsjurk (en accessoires) bij Nathalie’s Bruidsmode in bewaring en zorgt dat deze klaar hangt bij de desbetreffende coupeuse voor de 1e pasafspraak. Het openstaande restantbedrag dient aan Nathalie’s Bruidsmode te zijn voldaan voor de eerste afspraak bij de coupeuse. Afnemer ontvangt t.z.t. hierover een e-mail van Nathalie’s Bruidsmode met alle gegevens betreffende deze betaling.

Trouwjurk Opruiming
Het betreft hier trouwjurken/ showmodellen die niet meer na te bestellen zijn. Wij hebben van elke trouwjurk in de opruiming 1 exemplaar. Een trouwjurk uit de opruiming dient direct te worden afgerekend (cash & carry)  en door de bruid te worden bewaard. 

Maatafwijking
Nathalie’s Bruidsmode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een enorme maatafwijking die ontstaat tussen het moment van aangaan van deze overeenkomst en de huwelijksdatum door bv. zwangerschap, gewichtsafname, gewichtstoename, ziekte, medicijngebruik, borstvergroting/verkleining etc. daar alle producten op maat worden gemaakt/besteld en geleverd in de confectiemaat die tijdens de maatopname door Nathalie’s Bruidsmode zijn vastgesteld en vermeld op de factuur. Indien er extra (vermaak)kosten zijn in het geval van een maatafwijking komen deze geheel voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer elders de bruidslingerie en/of hoepel koopt is Nathalie’s Bruidsmode niet verantwoordelijk indien de bruidsjurk hierdoor niet meer goed past of door de coupeuse niet goed passend is te maken.

Vermaken/aanpassen van de bruidsjurk
Het op maat maken van de bruidsjurk kan bij één van de ervaren coupeuses waar we al jaren mee samen werken. De kosten voor een standaard vermaking (bruidsjurk korter maken, zijnaden uitleggen/innemen, strijken van de bruidsjurk) zijn € 125,- tot € 175,- (met uitzondering van bruidsjurken met een kanten onderrand of een rok van stroken, hiervoor geld een meerprijs) afhankelijk van het model van de bruidsjurk. Extra aanpassingen kosten € 35,- per uur. Het op maat maken van de bruidsjurk kan ook door de afnemer zelf verzorgd worden dit is geheel op eigen risico.

Overmacht
In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Nathalie’s Bruidsmode gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Nathalie’s Bruidsmode kan worden gevergd.

Annuleren
Door het ondertekenen van de factuur/koopovereenkomst, verklaart de afnemer aan Nathalie’s Bruidsmode dat de koop onomkeerbaar is. Hierdoor verplicht de afnemer zich om de geplaatste bestelling/aankoop af te nemen.

Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en risico van de afnemer, en ontslaat hem/haar geenszins van zijn/haar (betalings) verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens Nathalie’s Bruidsmode.

Na aflevering van de bruidsjurk/accessoires is Nathalie’s Bruidsmode niet aansprakelijk voor enige vorm van vlekken/beschadigingen aan de bruidsjurk en/of accessoires.

Op de factuur/koopovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij de factuur/koopovereenkomst verstrekken wij u een kopie van onze Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden bevestigt u dat u hiervan kennis heeft genomen.